Recent Posts

กรงเดี่ยวครบชุด

กรงเดี่ยวครบชุด

 

 กรงตับไก่แบบเดี่ยว 3 ช่อง  พร้อมรางน้ำ รางอาหาร ครบชุด

กรงเดี่ยว 1 ชั้นครบชุด + ถาดรอง

กรงเดี่ยว 1 ชั้นครบชุด + ถาดรอง

 

 กรงเดี่ยว 3ช่อง ชุบกันสนิม + ขาตั้ง

กรงตับไก่ 2 ชั้น

กรงตับไก่ 2 ชั้น

 

 กรงตับไก่ 2 ชั้น พร้อมรางน้ำ รางอาหาร

กรงตับไก่ 3 ชั้น ครบชุด

กรงตับไก่ 3 ชั้น ครบชุด

 

 กรงตับไก่ 3 ชั้น พร้อมรางน้ำ รางอาหาร  

ขวดน้ำไก่ ฝาเหลือง

ขวดน้ำไก่ ฝาเหลือง

 

  รายละเอียดสินค้า ขวดน้ำ 1 ลิตร ราคา 27.00 บาท/ชุด ขวดน้ำ 4 ลิตร ราคา 57.00 บาท/ชุด ขวดน้ำ 8 ลิตร ราคา 72.00 บาท/ชุด

ถังอาหารไก่ สีเหลือง

ถังอาหารไก่ สีเหลือง

 

  รายละเอียดสินค้า ถังอาหารไก่ 10 นิ้ว 102 บาท/ชุด ถังอาหารไก่ 13 นิ้ว 117 บาท/ชุด  

ลังไก่พลาสติก บนขาว-ล่างน้ำเงิน

ลังไก่พลาสติก บนขาว-ล่างน้ำเงิน

 

  รายละเอียดสินค้า สำหรับบรรจุไก่เนื้อ 8-10 ตัว/ชุด ลังไก่ พร้อมฝาเลื่อน 810 บาท/ชุด ลังไก่ ไม่เอาฝา765 บาท/ชุด

รางอาหารลูกไก่

รางอาหารลูกไก่

 

  รายละเอียดสินค้า ขนาดสั้น 15 นิ้ว ราคา 42 บาท/ชุด ขนาดยาว 25 นิ้ว ราคา 57 บาท/ชุด

นิปเปิ้ลไก่ สีแดง

นิปเปิ้ลไก่ สีแดง

 

  นิปเปิ้ลไก่ สีแดง รายละเอียดสินค้า สำหรับไก่ 25-30 ตัว/อัน ราคา 38 บาท/อัน

ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง

ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง

 

  รายละเอียดสินค้า ส่งมัดละ 100 อัน/มัด ราคา 45 บาท/อัน